Nätverk + drift  |  Mobila mätaravläsning  |  Temetra web platform
Temetra web platform

Videos

Temetra web platform

Molnbaserad plattform (SaaS) för avancerad hantering av insamlad mätdataMed Itrons mobila datainsamlingssystem kan avläst mätdata och kommunikationsprestanda bearbetas tillsammans med olika förbrukningslarm, t.ex. läckagelarm. Data är tillgängliga online när en mätare har avlästs vilket gör att kundärenden kan hanteras snabbt.

All debiteringsdata skickas automatiskt till faktureringsprogrammet. En regelbunden och omfattande datainsamling säkerställer att faktureringen fungerar optimalt och på ett säkert sätt.

Alla data som hanteras i det mobila insamlingssystemet lagras på Itrons servrar som uppfyller ISO 27001-standarden för informationssäkerhet. Vattenbolag får därför säker tillgång till data direkt via en särskild webbplattform där användarprofiler kan konfigureras för varje avdelning. Alla användare har därmed optimerad tillgång till data som är speciellt relevanta för dem.

Contact Sales

Product Information


Related Products